Chốt đến 18h03 ngày 1101 của room TOP GROUP

Chốt đến 18h03 ngày 1101 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ 0 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 7.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 5 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…

Chốt đến 23h45 ngày 1001 của room TOP GROUP

Chốt đến 23h45 ngày 1001 của room TOP GROUP. Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm lịch liên hệ trong vòng 24h kể từ giờ chốt lịch. STT Tên Tổng 1 *● Macallan ○ 0 2 *꧁༺ Airport Driver ༻꧂#Phong Tân Chuyên Nội Bài 7.5 3 *꧁༺ঌ Mr Dương ঌཞ༻꧂ 0 4 *꧁༺ঌ Nguyễn Viết…