TỔNG KẾT ĐẾN 22h00 ngày 25.01.2023 HEY KLUB

“HAPPPY NEW YEAR 2023 – CHÚC MỪNG NĂM MỚIKính chúc toán thể ACE và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý – Vạn Dặm Bình An – Vững Vàng Tay LáiTỔNG KẾT ĐẾN 22h00 ngày 25.01.2023 HEY KLUB. Sẽ không tránh khỏi những sai sót nên TH nếu có…

TỔNG KẾT ĐẾN 23h00 ngày 20.01.2023 HEY KLUB

“TỔNG KẾT ĐẾN 23h00 ngày 20.01.2023 HEY KLUB. ACE chú ý: từ 01.01.23 rum đổi 1.5đ cũ = 1đ mới giá thu mua 120k. Sẽ không tránh khỏi những sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib cho kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch. Thanks all!Mã số…

TỔNG KẾT ĐẾN 22h15 ngày 19.01.2023 HEY KLUB

“TỔNG KẾT ĐẾN 22h15 ngày 19.01.2023 HEY KLUB. ACE chú ý: từ 01.01.23 rum đổi 1.5đ cũ = 1đ mới giá thu mua 120k. Sẽ không tránh khỏi những sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib cho kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch. Thanks all!Mã số…

TỔNG KẾT ĐẾN 22h55 ngày 18.01.2023 HEY KLUB

“TỔNG KẾT ĐẾN 22h55 ngày 18.01.2023 HEY KLUB. ACE chú ý: từ 01.01.23 rum đổi 1.5đ cũ = 1đ mới giá thu mua 120k. Sẽ không tránh khỏi những sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib cho kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch. Thanks all!Mã số…

TỔNG KẾT ĐẾN 23h10 ngày 17.01.2023 HEY KLUB

“TỔNG KẾT ĐẾN 23h10 ngày 17.01.2023 HEY KLUB. ACE chú ý: từ 01.01.23 rum đổi 1.5đ cũ = 1đ mới giá thu mua 120k. Sẽ không tránh khỏi những sai sót nên TH nếu có sai sót, vui lòng ib cho kế toán trong vòng 24h kể từ thời điểm chốt lịch. Thanks all!Mã số…